JAK POWSTAJE JOGURT
1
dobre mleko

Przy wytwarzaniu jogurtu najważniejsze jest wysokiej jakości mleko – nasze polskie, bez antybiotyków i substancji hamujących, o odpowiedniej kwasowości i temperaturze. Dlatego mleko, zanim zostanie przyjęte, musi być wyjątkowo dokładnie przebadane. I tak też robimy.

2
właściwa pasteryzacja

Po standaryzacji mleko poddajemy pasteryzacji w temperaturze 83-85 st. C, a później schładzamy i przechowujemy w temperaturze 6 st. C. W ten sposób mamy pewność, że w mleku nie znajdą się żadne niepożądane drobnoustroje, a podstawowy surowiec do produkcji jogurtu zachowa większość swoich dobroczynnych składników.

No właśnie, jak się robi dobry jogurt? Odpowiedź może być tylko jedna: im prościej, tym lepiej, a więc tylko niezbędne składniki i ścisłe przestrzeganie kilku podstawowych zasad mleczarskich. Ma być przecież naturalnie, a przede wszystkim smacznie.

jogurt
jogurt
3
żywe kultury bakterii jogurtowych

Po ustaleniu zawartości tłuszczu w mleku normalizujemy zawartość suchej masy poprzez dodanie białek mleka. Następnie całość ogrzewamy, odpowietrzamy, homogenizujemy i ponownie pasteryzujemy. Później schładzamy mleko do temperatury zaszczepiania i dodajemy szczepionkę czystych kultur jogurtowych. Tradycyjnie stosowane bakterie to Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus.

4
chłodzenie, pakowanie i transport

Wytworzony jogurt delikatnie mieszamy i przepompowujemy do ochładzacza rurowego, a następnie do maszyny pakującej. Zapakowany jogurt przekazujemy do magazynu i schładzamy do temperatury poniżej 8 st. C. Później, przy zachowaniu odpowiednich warunków transportu chłodniczego, trafia on w możliwie najkrótszym czasie do sklepowych lodówek, a następnie do wielu polskich domów.